Prodaja na rate

 

Prodaju na rate smo omogućili na sljedeće načine:

 

PREMIUM I PREMIUM PLUS karticama Hipotekarne banke

Korisnicima platnih kartica PREMIUM i PREMIUM PLUS Hipotekarne banke AD Podgorica, omogućava se kupovina na 2 do 6 mjesečnih rata uz odobravanje popusta od 8% i na 7 do 10 mjesečnih rata uz odobravanje popusta od 6% za ukupne iznose računa veće od 20 eura.

 

LA RATA Societe Generale Montenegro banke

Korisnicima platnih kartica LA RATA Societe Generale Montenegro banke AD Podgorica, omogućava se kupovina i do 24 mjesecne rate, uz odobravanje popusta u zavisnosti od iznosa računa a prikazano u tabeli ispod:

Iznosi (EUR)

Broj rata

POPUST

20,01 - 50

2

11%

50,01 - 100

3

10%

100,01 - 150

6

9%

150,01 - 200

9

7%

200,01 - 2000

12

5%

2000,01 - ∞

24

2%

 

CKB Shop & GO Crnogorske Komercijalne banke

Korisnicima platnih kartica CKB Shop & GO Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica, omogućava se kupovina do 12 mjesecnih rata, uz odobravanje popusta u zavisnosti od iznosa računa a prikazano u tabeli ispod:

Iznos (EUR)

Broj rata

POPUST

1 - ∞

2,3

11%

1 - ∞

4,5

10%

1 - ∞

6,7

9%

1 - ∞

8

8%

1 - ∞

9,10,11,12

7%

 

Sindikalne organizacije

Članovima sindikalnih organizacija, omogućava se kupovina i do 10 mjesecnih rata, uz odobravanje popusta u zavisnosti od broja rata a prikazano u tabeli ispod:

Iznos (EUR)

Broj rata

POPUST

1 - ∞

2,3

11%

1 - ∞

4,5

10%

1 - ∞

6,7

9%

1 - ∞

8,9

8%

1 - ∞

10

6%

 

Sindikalne organizacije sa kojima imamo sklopljen ugovor o prodaji na rate su:

  1. Centar savremene umjetnosti Podgorica
  2. Elektroprivreda Crne Gore
  3. Vodovod i kanalizacija Podgorica
  4. Universal Capital banka Podgorica
  5. RTCG
  6. Vatrogasno drustvo Bar
  7. Carina

 

Potrošački krediti

Potpisivanjem ugovora sa svim poslovnim bankama, omogućili smo Vam da u našim radnjama kupujete proizvode putem potrošačkog kredita.

Procedura je slijedeća:

Po odabiru proizvoda kreiramo predračun sa kojim idete u banku čiji ste klijent. U Vašoj banci će Vam izdati formulare za potrošački kredit. Iste je potrebno ovjeriti u firmi u kojoj radite ili u fondu PIO a zatim ih ovjerene vratite u banku. Nakon odobrenja kredita sa ugovorom o kreditu dolazite kod nas da preuzmete odabrane proizvode.