Povrat novca

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamjenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

„Mobileland d.o.o." je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

 

Procedura za povraćaj sredstava


Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon +382 68 199991 ili nam pošaljite e-mail na adresu: info@mobileland.me podatak Vašeg broja računa/otpremnice, broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Nakon dostavljanja potrebnih podataka, na e-mail adresu dobićete obavješrenje o povratu sredstava.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, Mobileland internet prodavnica je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, Maestro i MasterCard metoda plaćanja. To znači da ćemo Vam povraćaj sredstava odraditi na račun kartice.

Ukoliko je porudžbina plaćena gotovinom, kurirska služba će Vam vratiti gotovinu po našem nalogu.

Svaki paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca tj. kupca po cijeni jedne poštarine po zvaničnom cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

 

Zamjena artikala


Ukoliko ste nakon prijema pošiljke konstatovali da želite da ga zamjenite za drugi artikal iste ili veće cenovne kategorije, molimo Vas da nas kontaktirate na kontakt telefon +382 68 199991 ili nam pošaljite e-mail na adresu: info@mobileland.me

Kuriru koji dođe kod Vas na adresu preuzimanja artikla koji želite da zamenite za drugi, neophodno je da predate adekvatno upakovan artikal jer sva odgovornost ide na račun pošiljaoca, račun-otpremnicu koju ste dobili uz proizvod.

U slučaju kada se zamjena vrši zbog greške kupca –kurirsku službu kontaktira kupac i troškove poštarine snosi kupac po cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.

U slučaju kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal- kurirsku službu kontaktira isporučilac i troškve poštarine snosi isporučilac.

Čim artikal stigne na naš lager, vrši se provjera artikla da li je poslat u adekvatnom stanju i ukoliko su uslovi za zamjenu ispoštovani, automatski se šalje zamjenski artikal sa novim račun-otpremnicom.

Rok zamjene

Rok za zamjenu artikla je 7 radnih dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

Troškovi isporuke

Troškove zamjene robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije oštećen ili pogrešan artikal. Ukoliko je kupac pogriješio prilikom odabira artikla, prilikom preuzimanja robe, kupac plaća iznos poštarine po zvaničnom cjenovniku kurirske službe. Poštarinu plaćate gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamjenu.
Potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora, ako je roba upotrebljavana na način koji nije adekvatan tj. upotreba robe je prevazilazila ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, obilježja i funkcionalnost robe, u tom slučaju potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe.

Potrošač je dužan da robu koja se vraća, vrati u originalnoj ambalaži, uz priloženu fakturu i popunjen Obazac za jednostrani raskid ugovora.  Izjava o jednostranom raskidu ugovora, proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač je dužan da izvrši povraćaj robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavještavanja trgovca o odluci da raskida ugovor, osim ako je trgovac ponudio da preuzme robu koju potrošač vraća.

Obaveza iz stava 1 ovog člana smatra se izvršenom u roku, ako potrošač prije isteka ovog  roka pošalje robu ili je preda trgovcu odnosno licu koje je trgovac ovlastio da primi robu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe.

 

Korisnički servis - Pravo na jednostrani raskid ugovora


Poštovani kupci, obavještavamo vas da se shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupovina putem naše internet prodavnice smatra Ugovorom zaključenim na daljinu, koji podrazumijeva Ugovor između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Zakon o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu utvrđuje PRAVO potrošača da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Ako je potrošač jednom porudžbinom naručio više komada robe koji treba da budu isporučeni odvojeno, odnosno robu koja se dostavlja u više komada ili pošiljki, ovaj rok počinje da teče od dan predaje potrošaču ili licu koje je potrošač odredio, a koje nije prevoznik, zadnjeg komada ili pošiljke robe.

Potrošač je dužan da prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, obavijesti trgovca o odluci da raskida ugovor na obrascu koji možete preuzeti OVDJE.

Popunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora potrošač može poslati na E mail: info@mobileland.me, ili putem pošte na adresu: Vladimira Rolovića F42/c, Bar, Crna Gora.

Da bi potrošač ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, roba koja se vraća ne smije biti oštećena ili pohabana, ne smije biti korišćena u spoljnim uslovima.

Potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora, ako je roba upotrebljavana na način koji nije adekvatan tj. upotreba robe je prevazilazila ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, obilježja i funkcionalnost robe, u tom slučaju potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako kvarljiva roba ili roba koja je pred istekom roka upotrebe, pa tako nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju kupovine HiPP proizvoda-hrane za bebe, te nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostavljanja, pa tako nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju kupovine kupaćih kostima.

Potrošač je dužan da robu koja se vraća, vrati u originalnoj ambalaži, uz priloženu fakturu i popunjen Obazac za jednostrani raskid ugovora.  Izjava o jednostranom raskidu ugovora, proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač je dužan da izvrši povraćaj robe bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavještavanja trgovca o odluci da raskida ugovor, osim ako je trgovac ponudio da preuzme robu koju potrošač vraća.

Obaveza iz stava 1 ovog člana smatra se izvršenom u roku, ako potrošač prije isteka ovog  roka pošalje robu ili je preda trgovcu odnosno licu koje je trgovac ovlastio da primi robu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, potrošač je dužan da snosi troškove povraćaja robe.


Korisnički servis - Reklamacije


Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira provjerite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocijepani djelovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +382 68 199991 ili nam pošaljite e-mail sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@mobileland.me i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavjestićemo Vas o daljem toku reklamacije.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 7 radnih dana od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +382 68 199991 ili nam pošaljite e-mail sa svim svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@mobileland.me i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 7 dana od trenutka prijave iste.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavjestite slanjem e-maila na info@mobileland.me ili pozivom na kontakt telefon +382 68 199991.

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.